LUMIKUKAN LOHIJOKI
 

Kunnostustyö on tehty, Kuhakoskeen on istutettu
saimaan taimenen poikasia 

Sulkavan Lumikukan tontti rajoittuu Kuhajärveen. Kuhajärvi kokoaa kaikki
Juvan Jukajärvestä ja Rantasalmen lännenpuolisista järvistä tulevat
vedet ennen niiden laskemista Saimaaseen.

Tähän vesistöalueeseen kuuluu 11 sellaista koskea, joissa vaelluskalat
ovat aiemmin lisääntyneet. Järven yläpäässä on Kuhakoski, Kuhajärven ja
Saimaan välissä on noin 70 cm korkea Tiittalankoski. Reitin alkuperäinen
taimenkanta lie kadonnut, mutta työ uuden taimenkannan kehittämiseksi
on nyt täydessä vauhdissa. Kaikki kosket on kunnostettu. Riittävillä
istutuksilla pyritään varmistamaan taimenkannan kehitys.

Samalla tämä koskien kunnostus tulee auttamaan sekä siian että harjuksen
kehittymistä vesireitillä.
 
Koska kysymys on vaelluskaloista, Lumikukan laiturilla on vähitellen
mahdollista seurata suurempien ja tiheämpien taimen-, siika- ja ehkä
harjusparvien ohimarssia onkietäisyydeltä. Perhovavasta puhumattakaan.
Tähänkin mennessä kalan saanti tällä laiturilla on ollut hämmästyttävän
mukavaa.

Tiittalankoski on meistä alavirtaan noin kilometrin päässä. Kuhajärven
toisessa päässä pari kilometriä meiltä on Kuhakoski, jonka putouskorkeus
on puolitoista metriä. Loput kosket ovat Kuhakosken yläpuolella
(olevassa erämaassa)

Myöskin ankerias esiintyy todistettavasti syötävänkokoisena tässä järvessä.

Lumikukan tontti on Kuhajärven luusuan kohdalla. Siis järvi muuttuu
tuossa silmiemme edessä joeksi. Joen nimi on Hasulanjoki.